Při cestě z Konic do Znojma přes Kraví horu narazíte na odbočku na vyhlídku ve vinici Špalek. Po zhruba 300 metrech se objeví nádherná vyhlídka, na dolní část Znojma a Nový Šaldorf, obklopená vinicemi. U vyhlídky se nachází také ještěrčí hotel a věž života, kde můžete pozorovat jeho zvířecí obyvatele.

Špalkova vinice je pilotním projektem Starého Vinařství Špalek, rodinného vinařství z Modrých sklepů v Novém Šaldorfu. Tato vinice je vysázena takovým způsobem, že nedošlo k poškození původního biotopu. Je to příkladná ukázka pro další vinaře, hospodařící na hranici Národního parku Podyjí, jakým přirozeným způsobem mohou intenzivně obdělávané viniční tratě přecházet v divoké travní porosty a extenzivní sady.

Špalkova vinice je vysázená v hustém sponu (1 x 1-1,5 m), tak jak se dříve réva vinná v těchto místech pěstovala.

Vedení je tzv. „na hlavu“ (hlava – zvětšená část kmínku těsně nad zemí):

  • réví (jednoleté větve) se ořeže každé jaro až u „hlavy“
  • vinice nemá drátěnku, nýbrž jen tyčky, ke kterým se přivazují v průběhu vegetace letorosty (mladé výhony)
  • hrozny visí těsně nad zemí, díky čemuž jsou schopny využívat maximálně sluneční záření (a to i přes noc z vyhřáté půdy a kamenných valounů).

Vinice svým pojetím dává vzpomenout na historický styl pěstování révy vinné na jižní Moravě. Nadmořská výška vinice je cca 310 m n.m. Vinicím, jež jsou na Moravě položené výš než 300 m n.m., se říká s nadsázkou „horské vinice“. Takto vysoko položené vinice se vyskytují na Moravě jen zřídka a hrozny z nich dávají ty nejkvalitnější vína.

Zdroj: infopanely Vinařství Špalek