Jedná se o skalnatý sráz pod Starým městem a chrámem sv. Mikuláše. V roce 1824 byla pod Mikulášským náměstím ve staré gotické hradbě prolomena klasicistní brána, od které sestupovala po srázu serpentinová cesta až ke starému Podskalskému mlýnu u mostu přes řeku Dyji. Na tomto srázu se nacházela drobná stromová a keřová výsadba. Nová brána a sady byly pojmenovány po rakouské císařovně Karolíně Augustě Bavorské, která navštívila Znojmo roku 1833 s manželem císařem Františkem.

V průběhu 19. století vzniklo také několik dřevěných a zděných altánů a vyhlídkové rondely s posezením. Dále roku 1875 došlo k rozšíření směrem na jih. Zde vznikl bránami uzavřený prostor – Rajská zahrada. Ta byla vybudována na ploše zasypaných středověkých vinohradů, které jsou nyní obnoveny. Tato vinice prezentuje odrůdy révy vinné typické pro znojemskou vinařskou oblast.