Patří mezi nejstarší na Znojemsku, se rozprostírá na svahu a následné plošině v údolí Příčního potoka. Na jihu navazuje na břehový porost rybníka Prostřední Karlov v Hrabětické plošině, 200 m severně od železniční trati Božice – Hrušovany nad Jevišovkou.Jádrem chráněného území je porost listnatých dřevin, jemuž vévodí dub letní, habr obecný a lípa malolistá.

V menší míře je přítomen javor babyka a javor mléč. Stáří porostů je mezi 80 -150 lety.Vede zde naučná a relaxační stezka „Údolím lásky“ prochází malebným údolím Příčního potoka, podél břehů rybníků Horní Karlov, Prostřední Karlov a Božický rybník a kolem přírodní rezervace Karlov. Stezka je cca 5,4 km dlouhá a její trasa vede turisticky příjemným a nenáročným terénem.