Bývalý premonstrátský klášter v louce, po rakouském Melku druhý největší klášter v Dolním Rakousku a na jižní Moravě, byl šest set let centrem duchovního, hospodářského i uměleckého života na Znojemsku. Roku 1190 jej založil znojemský kníže konrád Otta se svou matkou Marií.

V 18. století byla zahájena rozsáhlá barokní přestavba, jejímž výsledkem měl být velkolepý komplex čtyř monumentálních křídel, z nichž měl na západní straně vystupovat chrám s kopulí. Podle alegorického konceptu theatrum mundi měla malířská a sochařská výzdoba čtyř křídel odpovídat jednotlivým světovým stranám a čtyřem živlům.

Turistická vizitka – Loucký klášter

Vizitka

Z původních plánů nakonec byly postaveny pouhé tři osminy. Definitivní konec nastal 29.července 1784, kdy klášter v Louce zrušil císař Josef II. Obrovský komplex byl do té doby využíván všelijak; byla tu továrna na tabák, po bitvě u Slavkova roku 1805 francouzský polní špitál, dočasně sem byla přeložena vídeňská vojenská Ženijní akademie a nakonec od roku 1869 byl klášter využíván jako kasárna. Od roku 1990, kdy armáda odešla, hledá Znojmo pro klášter nové využití.

V současné době se zde nachází návštevnické centrum Znovínu Znojmo, obrazová galerie, bednářské a vinařské muzeum a prodejna vín a ovece a zeleniny ze Stošíkovic.