Památník je symbolem a připomínkou života a díla řádového bratra premonstrátů, badatele a vynálezce bleskosvodu. Památník se nachází u farního kostela sv. Markéty v Příměticích. Prokop Diviš (1698 – 1765), vlastním jménem Václav Divíšek, se v mládí vzdělával na jezuitském gymnáziu u kostela sv. Michala, poté pokračoval ve studiu u premonstrátů v Louce. Zde vstoupil do řádu a roku 1726 byl vysvěcen na kněze.

Turistická vizitka – Památník Prokopa Diviše

Vizitka

V klášterní škole v Louce vyučoval přírodní vědy a filosofii, svými spisy získal uznání na univerzitě v Salzburgu a Olomouci. Pro svoji dobrosrdečnost, avšak výbušnost, strávil ve vyhnanství jako farář v premonstrátské vsi Příměticích. Roku 1754 zde sestrojil první bleskosvod v Evropě, ovšem ke stejným závěrům dospěl v té době i Benjamin Franklin v Severní Americe. Prokop Diviš stál také u kořenů elektroléčby, ovšem velikou zálibu měl také v hudbě. Sestrojil důmyslný a originální multiharmonický hudební nástroj, který je nazýván Denis d´Or – Zlatý Diviš. Bustu Prokopa Diviše od znojemského sochaře J. F. Fischera lze spatřit na Divišově náměstí v centru města Znojma.