Hradiště svatého Hypolita byla samostatná obec, od roku 1920 je součástí města Znojma. Od centra města Znojma jej dělí údolí Gránického potoka. Celé původní pravěké a raně středověké hradiště je dnes zastavěno jak domky, tak i historickými budovami kláštera a proboštství křížovníků s červenou hvězdou a kostelem sv. Hypolita. Obec se rozkládá na vrcholku skalní ostrožny ve výšce 332 m n. m. a ze tří stran jí chrání údolí řeky Dyje a Gránického a Pivovarského potoka.


Tato výhodná poloha lákala k usídlení již od pravěku, o tom svědčí také mnoho nálezů, mezi které patří například ostruh s háčky, soubory šperků i nástrojů, kolekce keramických úlomků i celých nádob. Mezi výjimečný nález patří kompletní kamenná pec. V roce 2007 zde bylo při západním okraji objeveno rozsáhlé kostrové pohřebiště. Nálezy z hrobů lze zařadit do druhé poloviny 9. století a do 1. poloviny 10. století.