Drobnou klasicistní stavbu v podobě masivního soklu se sloupem ozdobeným křížem z mosazného plechu s plamínky nechala postavit na oblíbené vyhlídce svého zesnulého manžela – tzv. Křížového vrchu – v roce 1846 hraběnka Helena z Mniszku – Lubomírská.

Do jedné ze čtyř nik dala Helena vsadit litnovou desku s polsko-německým nápisem: „Žena nejlepšímu z mužů. Děti nejlaskavějšímu z otců. Jeho Excelenci hraběti Stanislavu Mniszkovi.“ Vinutá pěšina vedoucí ke kříži ve směru z městečka byla vybudována v druhé půli 19. století členy vranovského Okrašlovacího spolku. Z plošiny kolem Mniszkova kříže je malebný výhled na centrum Vranova, zvláště pak na zámek s jeho monumentálním Sálem předků.

Po proudu řeky Dyje se otevírá pohled na čtvrť Přední Hamry s unikátním masivem Hamerských vrás z bítešské ortoruly a za ním v dálce na zalesněném hřbetu Ledových slují svítí dominanta tzv. Helenina obelisku. Zdejší scenérie byla vděčným motivem vzorů potisků známé vranovské kameniny vyráběné v průběhu 19. století v místní manufaktuře (dnešní Zámecký hotel a areál budov za ním). Autorem návrhů byl malíř francouského původu usazený ve Vranově – Josef Doré.

Zdroj: infopanel Mniszkův kříž