Jedná se o zříceninu lichtenburského hradu. Německy zvaný jako Zornstein, kde Zorn znamená hněv a Stein kamenný hrad. Tímto jménem měla být vyjádřena síla a pevnost hradu. První písemná zpráva pochází z 31. května 1343 z listiny moravského markraběte Karla. Roku 1422 se hrad pokoušeli dobýt husité, patrně neúspěšně. Ve 2. třetině 15. století hrad za Jana z Lichtenburka a Cornštejna zažívá největší rozkvět. Jeho syn Hynek odmítl přísahat věrnost králi Jiřímu z Poděbrad a v roce 1463 zahájil otevřenou vzpouru. Hrad byl 11 měsíců obléhán.

Turistická vizitka – Cornštejn

Vizitka

Toto obléhání bylo politickou událostí evropského významu, jelikož za Lichtenburkem stál sám papež. Silou hrad nebyl dobyt, v červnu 1465 se posádka hradu vzdala kvůli hladu.
Hrad byl zkonfiskován a udělen pánům Krajířům z Krajku. Roku 1530 se hrad vrací koupí do rukou Lichtenburků. Naposledy opevněn byl ještě v roce 1542. Po vymření rodu Cornštejn koupili Štrejnové ze Švarcenavy v roce 1576, kteří ale sídlo neudržovali. Roku 1617 jej jako pustý hrad přebrali Jankovští z Vlašimi. Dalšími majiteli byli hrabata z Daunu a jako poslední Haasové z Hasenfelsu. V roce 1945 byl na základě Benešových dekretů hrad zestátněn. Nyní se o správu stará Jihomoravské muzeum ve Znojmě.