Vyhlídka Králův stolec patří mezi nejnavštěvovanější místa v Podyjí. Podle pověsti odtud sledoval polský král Jan III. Sobieski v roce 1683 přechod svých vojsk přes řeku Dyji, když táhl na pomoc Turky obležené Vídni.

Původní dřevěný altán byl vybudován v roce 1892 znojemskou sekcí Rakouského turistického klubu. Byl situován asi 500 metrů východním směrem od současné vyhlídky. Po první světové válce však byl v natolik špatném stavu, že hrozilo jeho zřícení. Spolek německých turistů ve spolupráci s Klubem českých turistů proto zřídil roku 1922 nedaleko původního místa nový altán v jeho dnešní podobě.

Přímo pod vyhlídkou na protějším břehu se nacházel Trauznitzský mlýn připomínaný již v roce 1409, který byl počátkem 20. století přestavěn na moderní hydrocentrálu s ubytovacím a restauračním zařízením. Ten však byl v roce 1966 zatopen znojemskou vodní nádrží sloužící k vyrovnání nepravidelných odtoků způsobených špičkovým provozem vranovské hydrocentrály a jako rezervoár pitné vody pro Znojmo. Délka zaplaveného území měří asi 5 kilometrů, největší hloubka dosahuje 17 metrů. V rámci asanace zatopené oblasti bylo provedeno částečné odlesnění dyjských svahů. Zároveň byly odstraněny vyhledávané objekty příměstské rekreace, především malebná plovárna, historický hostinec „Pod Obří hlavou“, dva mosty a dvacet dva rekreačních chat.

Turistická vizitka – Králův stolec

Vizitka

V okolí vyhlídky jsou dobře patrné středověké agrární terasy. Pod Královým stolcem jsou vyvinuté rozsáhlé plochy zakrslých svahových doubrav s hojným výskytem brslenu bradavičnatého.

Kraluv Stolec Pesi Trasa | Turistický průvodce pro Znojmo | památky, zajímavosti, trasy
Kraluv Stolec Zimní období

Zdroj: propagační materály Správy Národního parku Podyjí