Patříme sice k nejvíce třídícím národům v Evropě, ale to nutně neznamená, že konáme správně. Recyklace bývá energeticky, technicky či finančně velmi náročná. I díky tomu se zhruba 70 % vytříděných plastů spaluje.
Pozor, to neznamená, že je třídění špatné. Šetří suroviny a snižuje množství skládkovaného odpadu.
Přírodě ale můžeme pomoci mnohem více. A to předcházením vzniku odpadu.

Inspirací pro natočení našeho filmu se stala právě návštěva skládky a třídicí linky. Často si až tam člověk uvědomí, že takhle to dál nejde. Materiálu, který se vyhodí většinou již po prvním použití, je obrovské množství.

Tématem jsme se dále zabývali a zjistili, že v samotném zákoně o odpadovém hospodářství stojí předcházení odpadu na prvním místě. Pravděpodobně jste slyšeli pojem zero-waste. Je to mnohem propracovanější styl života, díky němuž odpady takřka nevznikají. Nejznámější propagátorkou tohoto směru je Američanka Bea Johnson. Byli jsme natolik troufalí, že jsme ji požádali o zaslání krátkého videa pro náš film. A odpověď? Očividně své poslání bere zodpovědně.

Lubomír Smrček a Dominik Chalupník (autoři filmu)